Hoppepude

Leje af Hoppepude

Som I ved har Vejlauget indkøbt en Hoppepude der blev indviet med stor succes til vejfesten den 22/8-2015. Hoppepude kan nu lejes af Vejlauget formidelst kr. 100,- pr gang.

Udskriv og underskriv nedenstående blanket og tal med Sanne i 10A.

Vedrørende leje af Hoppepude fra Vejlauget i Vinkelvej

Jeg erklærer hermed, at jeg har læst og forstået følgende punkter vedrørende leje af hoppepude:

 1. Alt omgang med hoppepuden er på eget ansvar, og vejlauget på Vinkelvej hæfter ikke for evt. person og materiale skader
 2. Hoppepuden lånes ikke ud til anden hånd eller fjernes fra Vinkelvej
 3. Hoppepuden må ikke benyttes i regnvejr
 4. Hoppepuden nedtages inden duggen falder
 5. Hoppepuden afleveres i ren og HELT tør tilstand
 6. Hoppepuden hentes og afleveres til aftalt tid
 7. Hoppepuden må kun sættes op på græs
 8. Der må ikke anvendes sko eller anden fodtøj i hoppepude
 9. Hoppepuden må kun bruges af børn på 10 år og der under
 10. Der må max være 5 børn på hoppepude af gangen
 11. Ødelægges hoppepuden grundet brud på ovenstående regler, hæftes for betaling af en tilsvarende hoppepude

Jeg har læst og er indforstået med ovenstående 11 punkter:

_______________________________________________________________________________

Undeskrift                                                                 Dato                                                Husnummer

Telefonnummer:__________________________________

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...