Vejlaug

Vedligeholdelsen af de private fællesveje i byområde påhviler de til vejen grænsende grundejere. Pvl. § 57, 1.

Kommunen har hjemmel til at bestemme i hvilket omfang og på hvilken måde de private fællesveje med tilhørende afløb skal vedligeholdes. Pvl. § 57, 2.

Men
pligten påhviler grundejerne.

Anlægs og Driftsafdelingen har som mål at holde de private fællesveje i kommunen i ”brugbar stand”. De skal kunne anvendes til deres formål og det må ikke være forbundet med fare at færdes på dem.

Opstår der et hul i vejen, som kræver reparation, er det - hvis der ikke er truffet andre aftaler - den grundejer, som grænser til det pågældende vejstykke, som kan drages til ansvar ved tilskadekomst. Det er derfor i vedkommendes interesse at holde vejen i ”god og forsvarlig stand”.

Er der grundejere på begge sider af vejen, er man typisk ansvarlig for den del af vejen nærmest ejendommen.

Kommunen er vejmyndighed, men fører ikke løbende tilsyn på de private fællesveje. Myndigheden agerer udelukkende på brugernes henvendelser.

Konstateres det efterfølgende, at der er trafikfarlige huller, kontaktes de vedligeholdelsespligtige grundejere med en opfordring til at udbedre skaderne.

Hvis der ikke eksisterer et vejlaug de vedligeholdelsespligtige grundejere til at etablere et sådant - med et årligt kontingent. Erfaringen viser, at vedligeholdelsen af de private fællesveje forløber meget mere smertefrit, ”når der er penge i kassen”.

Etablering af et vejlaug er en privatretslig handling, som kommunen ikke kan rådgive om og grundejerne anbefales derfor til at kontakte en advokat.

Privatvejsloven:

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje:

Skovl sne:

Postlov af 2012:

Nr. 25 04.11.2021 08:52

SÅ ER DET NU DER LÆGGES ASFALT
Torsdag og fredag den 4. og 5. november lægges der asfalt på Vinkelvej.
Biler skal væk inden kl. 7 fredag, hvis I gerne vil ud.

Michelle 15.02.2019 11:19

Hej,

Kan jeg få oplyst en mail på administrator eller lignende der kan hjælpe med besvarelse i forbindelse med salg?
Mvh, Michelle Nybolig Farum

Lars Millgaard 04.03.2011 18:14

Godt initiativ med siden og lad os få lappet den vej i en fart før nogen kommer til skade

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...