Vinkelvej-Vejlaug

Vinkelvej-Vejlaug

 Personer i alt, der påbegyndte spørgeundersøgelsen:  19

Personer i alt, der gennemførte spørgeundersøgelsen:  19  (100%)

1. Vi har i dag et vejlaug på Vinkelvej med godkendte love. Skal der være tvungen medlemskab af dette vejlaug for alle beboere?

 Ja  52,6% 10

Nej  47,4% 9

2. Skal evt. tvungen medlemskab af vejlaug kun gælde ny-tilflyttere til Vinkelvej?

Ja  5,3% 1

Nej  57,9% 11

Ønsker ikke tvungen medlemsskab af vejlaug  36,8% 7

3. Ønsker du at vejlauget skal stå for det overordnede ansvar og nødvendige beslutninger i forbindelse med vejens vedligeholdelse?

 Ja  5,3% 1

Nej  15,8% 3

Alle store beslutninger skal tages i fællesskab, på generalforsamling, ved afstemning, flertallet bestemmer  78,9% 15

4. Kunne du/I tænke Jer at være aktiv medlem i vejlaugets bestyrelse?

Ja  26,3% 5

Nej  73,7% 14   

5. Hvordan vurderer du/I vejens tilstand i dag?

Meget kritisk  5,3% 1

Kritisk  73,7% 14

OK  10,5% 2

Er god nok  10,5% 2

Perfekt   0,0% 0

6. Hvornår er det efter din/Jeres mening tid til at få vejen renoveret? 

 0-2 år  42,1% 8

3-5 år  31,6% 6

6-8 år   0,0% 0

Når Furesø kommune giver et påbud på renovering af vejen  26,3% 5

7. Hvornår er du/I villige til at betale renovering af vejen? 

 Kontant når arbejdet er gjort  31,6% 6

Efter tvungen opsparing i fælles vejfond i ca. 3 år  26,3% 5

Efter tvungen opsparing i fælles vejfond i ca. 5 år  21,1% 4

Har faktisk slet ikke lyst til at betale  21,1% 4

8. Skal der etableres fartdæmpning på Vinkelvej (gerne flere svar)?

 Ja, vejbump  26,3% 5

Ja, blomsterkummer  42,1% 8

Ja, anden fartdæmper  31,6% 6

Et skilt med "ærindekørsel tilladt" må være nok  21,1% 4

Nej, ikke nødvendigt med fartdæmpning  26,3% 5

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...