Vejlauget 2011

Vejlauget 2011
Søndag d. 25. sept. 2011

Der blev i dag afholdt en hyggelig ekstraordinær generalforsamling på Vinkelvej.
Nyt vejlaug bestående af;
Lars (13), Des(13), Sanne (10b), Nils - suppleant (10a), Michael - revisor (12a) og Kim - revisorsuppleant (8)
blev valgt.
Første konstituerende vejlaugsmøde bliver afhold onsdag d. 5. oktober 2011.
Emner til behandling i vejlauget kan altid mailes på webmaster(x)vinkelvej.dk eller lægges i postkassen i nr. 13.
Onsdag d. 5 oktober 2011:

Pkt 1: Konstituering

Formand – Lars Millgaard, nr. 13

Kasserer – Derek Bangs, nr. 11

Bestyrelses – Sanne Otte, nr. 10B

Revisor – Michael H, nr. 12A

Revisor Suppleant – Kim Jørgensen, nr. 8

Pkt 2: Formål

Pålagt af generalforsamling 5/10-2011:

Snerydning

... tilbud indhentes

Vejrenovering

Sommerfest

Pkt 3: Handlingsplan

Indhentes tilbud på snerydning (Lars)

Udarbejdes folder til omdeling/indmeldelse af parceller (Lars laver oplæg)

Oprettelse af bankkonto (Sanne). Sanne undersøger om der findes konto i forvejen – hvis ikke oprettes ny. Sanne skal have CPR nummer samt kopi af pas/kørekort fra Des og Lars hvis der skal oprettes ny konto.

Vi skal forsøge at hverve medlemmer til Vejlauget. Det blev besluttet, at bestyrelsen vil gå fra dør til dør for at hverve medlemmer – herunder for at forklare formål og økonomi.

Bestyrelsen vil besøge nytilflyttere med nytilflytter buket samt indmeldelsesfolder. Sanne finder status på ud- og indflytning.

Pkt 4: Budget

Forslag til budget baseret på halvårlig indbetaling af kontingent:

200 kr 2 gage årligt * 36 adresser = 14400,-

Snerydning ca. 20 gange * ca. 500 kr = 10000,-

Internetsiden ca. 1000,-

Sommerfest ca. 1500,-

Nytilflytter buket ca. 500,-

Buffer - resten

Pkt 5: Internetside

Det blev besluttet at internetsiden fortsættes samt at udgifter afholdes af Vejlauget (når og hvis der kommer penge i kassen).

Pkt. 6 Næste møde

Afholdes i forbindelse med uddeling af folder/indmeldelsesblanket den 26/10-2011 kl. 19:00. Lars laver besøgsplan.

---------

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...