Vinkelvej - Farum

Vejfest og generalforsamling 2023

Lørdag d 19. august 


Program for dagen:


Kl. 16.50 (ca.) Opsætning af borde og stole


Kl. 17.00 Generalforsamling


Kl. 18.00 Fælles spisning


Drikkevarer til eget forbrug, service, stole og borde medbringes. Vejlauget sørger for sandwich og dessert.


Tilmeldingsseddel til vejfest og agenda til generalforsamlingen er uddelt til alle postkasser - Sidste frist for svar (også hvis I ikke kan komme) er 14. august.Vejfest og generalforsamling 2022

Så er sommeren over os og vejfesten nærmer sig.

Som annonceret afholdes festen den 27. august på vejen mellem nr. 10a og nr. 13.

Program for dagen:

Kl. 15.00 Loppemarked for børn og plantebytte dag for alle *

Kl. 16.50 Opsætning af egne borde og stole

Kl. 17.00 Generalforsamling, se agenda nedenfor    

Kl. 18.00 Fælles spisning

*Børnene på vejen kan opsætte en bod og sælge ting og sager. Har man stiklinger, stauder eller lignende som man gerne vil dele ud af, er der for voksne mulighed for at bytte/få nye planter og inspiration til sin have.

Alle bedes medbring drikkevarer til eget forbrug samt eget service og stole/borde. Vejlauget sørger for sandwich samt dessert.

Vi håber at se en masse glade mennesker. Nedenstående slip kan kommes i postkassen hos nr. 10A, meget gerne med udfyldt mailadresse. -OGSÅ hvis i ikke kan komme.

S.U. senest den 22. august.

Næst kommende event er Halloween i oktober.

­­­Vi deltager i generalforsamling  __ ja  __ nej

Vi deltager i vejfest ___ ja ___nej

Fra nr. ______ kommer ___ voksne og ____ børn. Alder på børn_______________________________

Evt indkommende forslag til generalforsamlingen:______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail adresse:_______________________________________________________________

Generalforsamling 2022 - agenda

1.  Velkomst samt valg af dirigent

2.  Beretning v/ Lars nr. 13

3.  Økonomi v/ Des nr. 11

4.  Valg til bestyrelse

5.  Status på vej reparation inkl. spildevand

6.  Indkomne forslag

7. Eventuelt

Vejrenovering

Opdatering: 

Modtagne indsigelser/kommentarer fremsendt til Furesø Kommune 22.05.2022.

Jeg har i dag (den 10/5-2022)  talt med kommunen om status på vores/Deres vejprojekt. Kommunen er stadig lydhør for eventuelle indsigelser og betragter ikke projektet som afsluttet. De appellerede dog til, at indsigelser er dem i hænde inden for rimelig tid, som de foreslog er inden for de næste par uger.

Der er grundlæggende to måder I kan få indsigelser overbragt til kommunen - skriv til dem på eboks (svar på en af de skrivelser I har modtaget) eller skriv til mig inden for en uges tid, så vil jeg tilbyde at sammenskrive og sende til kommunen.

Kommunen kunne naturligvis ikke love, at alt hvad vi kommunikerer medfører korrektioner - men de kunne love, at de forholder sig til alle indsigelser.

Kommunen foreslog, at der, når tid er, bliver afholdt en afleveringsforretning hvor kommunen sammen med Vejlaug gennemfører et vej syn. Det mener jeg er et rimeligt forslag.

Mvh.

Vinkelvej Vejlaug

Lars Millgaard, Vinkelvej 13

Post fra kommunen vedrørende vejen

Nedenstående er modtaget fra Furesø kommune den 24-03-2022.

Orientering om arbejder - Istandsættelse af Vinkelvej

Kære grundejer

I efteråret sidste år blev Vinkelvej istandsat, som I er bekendte med. Som nogleaf jer også er bekendte med, er vi dog ikke helt tilfredse med entreprenørens ar-bejde med sætning af kantsten i enden mod Ryttergårdsvej.

Derfor vil entreprenøren, som er COLAS, og deres underentreprenør, Würtz,komme ud og sætte disse kantsten om og derefter lægge asfalt igen.

Arbejdets omfang gælder kantsten fra den sidste delstrækning af Vinkelvej i en-den mod Ryttergårdsvej, og ca. 50 m til og med ud for Vinkelvej 18 og 25.

Tidsplanen for dette arbejde er, at Würtz kommer og sætter kantsten onsdag ogtorsdag i næste uge, den 30. og 31. marts. COLAS kommer derefter fredag den8. april og lægger ny asfalt på stykket. I kan derfor forvente lidt gene på dettestykke af vejen på ovenstående datoer. Det bemærkes, at vejen under arbejdetvil være farbar.

Ovenstående nævnte arbejder er uden meromkostning, da det er dækket afCOLAS’ garanti.

Har du spørgsmål til dette brev eller det kommende anlægsarbejde, er du altidvelkommen til at kontakte undertegnede på tlf.nr.: 7216 5028 eller skrive tilBME@furesoe.dk mærket med sagsnr. 20/15757.

Fastelavnsfest på Vinkelvej

På Vejlaugets vegne inviteres alle børn og barnlige sjæle til fastelavnsfest, her på Vinkelvej lørdag den 26. februar kl. 16 hos Vinkelvej nummer 28.

Der vil være tøndeslagning og varm kakao for både for voksne og børn, der bor på Vinkelvej.

Vi håber at se en masse udklædte børn og voksne.

Har man lyst til at bage fastelavnsboller, så vil det være meget velkomment.

Tilmelding sker ved at komme nedenstående slip i postkassen hos nr. 10A, senest den 22. februar.

Mvh Vejlauget

P.S. Husk at betale kontingent.

Hus nummer:___________

Vi kommer _____ voksne og ________ børn.

Børnenes alder er_________________________________

Vi bage følgende antal fastelavnsboller __________

Julefest på Vinkelvej

Lørdag den 4. december kl. 15 tænder vi Vinkelvejs juletræ.

Vi mødes på vejen ved nr. 11.

Vi starter med at pynte juletræet, så alle børn og barnlige sjæle bedes medbringe noget julepynt. Meget gerne hjemmelavet. Husk træet skal stå udendørs.

Efter pyntningen tænder vi juletræet, og så er der sodavand/øl til alle fremmødte, samt slikposer til børnene. Vi regner med, det tager en times tid.

Glade julehilsner fra Vejlauget på Vinkelvej

Vinkelvej arrangementer 2021/2022

Kære alle på Vinkelvej

Vi har planlagt følgende arrangementer:

Juletræ 4/12 kl. 15:00

Fastelavn 26/2 kl. 15:00

Børne loppemarked (ingen dato endnu)

Generalforsamling/Vejfest (ingen dato endnu)

Mvh Vejlauget og Festudvalget på Vinkelvej

Fastelavnsfest aflyses

Kære alle på Vinkelvej

Grundet COVID-19 er vi desværre nød til at aflyse fastelavnsfesten. Med hensyn til kommende arrangementer, så må vi vurdere det, når de nærmere sig.

Mvh Festudvalget på Vinkelvej

Høring vedr. vedligeholdelse af Vinkelvej

Vi har i dag afholdt et møde i Vinkelvej Vejlaug hvor vi blandt andet har behandlet det fra Furesø Kommune fremsendte høringssvar dateret 23. januar 2021.

Vi opfordre til, at I hver især forholder Jer til det fremsendte og gerne giver kommunen et svar.

I Vejlauget er vi generelt positive overfor høringssvaret, der dog, prismæssig, afviger radikalt fra tidligere indhentede tilbud. Vi går ud fra, at prisdifferencen grundes i arbejde med brønde og stikledninger samt forvaltning. Vi vil udbede os en specifikation af tilbuddet.

Der er blevet fremsat ønske om at få etableret fartdæmpende foranstaltninger i forbindelse med renovering af vejen. Vi er grundlæggende enige i, at dette ville være ønskværdigt, men blev enige om, at det ville være en bedre løsning af bruge nogle af de i Vejlauget opsparede midler til etablering af fartdæmpning og dermed forsøge ikke at fordyre projektet.

Vi har endvidere forespurgt på muligheden for at få etableret en tilbagebetalingsordning således at det fulde beløb ikke skal betales på en gang.

Med venlig hilsen

Vejlauget 

Julehygge på Vinkelvej

Lørdag den 12. december fra kl. 09-18

Traditionen tro ville vi gerne have invitereret til julehygge og pyntning af Vinkelvejs juletræ . Men som alle ved, så bliver det en andeledes jul i år. På grund af Corona vil vi ikke gennemføre arrangementet som vi plejer. I stedet vil der blive hængt slikposer op til vejens børn på Vinkelvejs juletræ  ved nr. 11. Her vil man kunne komme forbi og tage en slikpose i bytte for noget julepynt. Der vil være åben “selvbetjening” mellem kl. 9-18. I år ønsker vi voksne i stedet hinanden en glædelig jul, når vi ses på vejen.

Tilmeldingsfrist d. 10. december 2020

Man skal tilmelde det antal b ø rn med det antal slikposer man kommer og henter, så vi ved hvor mange der skal laves. Slippen skal I aflevere i postkassen hos nr. 5b.

Glade julehilsener fra

Aktivitetsudvalget på Vinkelvej

Svar fra Furesø Kommune vedrørende vedligehold af Vinkelvej

Vi har netop modtage følgende mail fra Furesø Kommune som et svar på vores henvendelse omkring vedligehold af Vinkelvej:

Kære XXX

Forvaltning er opmærksom på, at tilstanden på nogle privat fællesveje i Furesø Kommune ikke er god nok. Forvaltningen har fået foretaget et generelt eftersyn af privat fællesveje i kommunen i år og konkret været ude og vurdere forholdene på Vinkelvej.

Forvaltningen er enig med dig i, at vejen trænger til vedligeholdelse.

Forvaltning vil i løbet af september indkalde dig og de øvrige grundejere langs Vinkel til møde om istandsættelse af vejen.  På mødet vil forvaltningen fortælle, hvordan vejen påtænkes istandsat og oplyse et overslagspris på det påtænkte istandsættelsesarbejde. Hvis der ikke kan opnås enighed blandt grundejerne, vil kommune lade arbejdet udføre som et samlet arbejde og stå for af udgifterne bliver opkrævet.

Hvis du har yderligere spørgsmål til proceduren, er du velkommen til at kontakte XXX

Med venlig hilsen

Vejlauget

Generalforsamling i Vejlaug og vejfest 

29/8-2020

Husk - generalforsamling og vejfest lørdag den 29/8-2020. Der er uddelt invitationer i alles postkasser - håber vi ses?

Med venlig hilsen

Vejlauget

Spildevandsplan 

Furesø - 2020

Se link her på hjemmesiden til offentlig høring på ny spildevandsplan, som også får indflydelse på Vinkelvej

Arbejdsdag på vejen den 19/4 aflyst

På grund af coronavirus er den forestående arbejdsdag på vejen den 19/4 aflyst.

Med venlig hilsen

Vejlauget 

Juletræ på Vinkelvej søndag den 8. december kl. 15:00

Søndag den 8. december kl. 15:00 er der igen mulighed for at være med til at pynte vejens juletræ samt drikke en kop varm kakao eller gløgg og få en æbleskive - vi mødes på plænen ud for nummer 11 🙂.

Andre dato'er i gerne må notere:

Fastelavn incl. voksen tø nde 16/2-2019 kl. 15:00

Arbejdsdag på vejen 19/4-2019 kl. 10:00

Generalforsamling/Sommerfest 29/8-2019 

M.v.h.

Vejlauget

Generalforsamling i Vejlaug og vejfest 31.08.2019

Hvis I ikke har fået Jer tilmeldt til Vejlaugets generalforsamling og ikke mindst den efterfølgende vejfest den 31. august så er det ikke for sent. Smid Jeres tilmelding i postkassen nr. 10A. Håber vi ses.

M.v.h.

Vejlauget

Reparation af huller på Vinkelvej - del 5

Kommunen har i dag via mail godkendt reparationen af vores vej - og alle der har modtaget et brev fra kommunen om udbedring af huller har dermed levet op til det efterspurgte. I vil ikke modtage en særskilt godkendelse fra kommunen.

Tak til alle der har hjulpet - og specielt tak til Magnus, Vinkelvej 1A, der skabte kontakten til asfalt firmaet og selv hentede det lille ton asfalt som i dag har jævnet vores vej til et acceptabelt niveau.

M.v.h.

Vejlauget

Reparation af huller på Vinkelvej - del 4

Så er vi klar med en ny forsyning asfalt - torsdag den 10/1-2019 kl. 15:00 på vejen. Alle der har mod på at hjælpe er meget velkomne. 

M.v.h.

Vejlauget

Reparation af huller på Vinkelvej - del 3

Som I sikkert har set, og måske mærket, er vi startet på at fylde hullerne i Vinkelvej med kold asfalt. Vi blev desværre ikke færdige til den af kommunen fastsatte tidsfrist, den 7/1-2019, og har derfor anmodet kommunen om at få denne forlænget.

Så snart vi ved hvornår vi kan få mere asfalt får I et nyt tidspunkt hvor alle naturligvis er mere end velkomne til at give en hånd med.

M.v.h.

Vejlauget

Reparation af huller på Vinkelvej - del 2

Vi har nu fået et overblik over hvor Furesø Kommune har bedt os om at reparere Vinkelvej. Vi har besluttet at foretage de nødvendige "lapninger" med kold asfalt og vil gennemføre dette arbejde 

onsdag den 19/12-2018

efter normal arbejdstid hvis vejret tillader det. De første vil være på vejen omkring kl. 15:30-16:00. Alle der har mulighed for at bidrage til arbejdet hilses velkomne.  

M.v.h.

Vejlauget

Reparation af huller på Vinkelvej - del 1

Den 11/12-2018 har Furesø Kommune fremsendt et brev til flere beboere på Vinkelvej om reparation af huller i vejen ud for beboerens matrikel. På Vejlaugets generalforsamling afholdt den 18/8-2018 blev følgende vedtaget:

I forbindelse med et påbud om renovering af vej til enkelt adresse foreslår bestyrelsen, at udgiften afholdes af Vejlaugets kasse for de adresser der rent faktisk var medlem af Vejlauget den 3/8-2018 ved henvendelse og fremvisning af påbud fra adresse i det omfang det er muligt. Dette forslag blev godkendt af generalforsamlingen.

Har I modtaget et brev og var I medlem af Vejlauget den 3/8-2018 kan I henvende Jer til Vejlaugets bestyrelse senest den 21/12-2018. Vejlauget vil sørge for materiale til udbedring af hullerne - og naturligvis bistå i udbedringen sammen med de berørte matrikler.

M.v.h.

Vejlauget

Julefest på Vinkelvej

Søndag den 2. december kl. 10 tænder vi Vinkelvejs juletræ. Vi mødes på vejen ved nr. 11.

Vi starter med at pynte juletræet, så alle børn og barnlige sjæle bedes medbringe noget julepynt. Meget gerne hjemmelavet. Husk træet skal stå udendørs.

Efter at vi har pyntet træet er der gløgg, æbleskiver, varm kakao og småkager til alle fremmødte. 

Vi regner med at det tager en times tid. 

For at have æbleskiver og gløgg nok, bedes i tilmelde Jer senest den 25. november med en besked i postkassen til Sanne i nr. 10A.  

Med venlig hilsen Vejlauget 

Halloween

I forbindelse med Halloween den 31. oktober, vil der igen i år komme en masse glade udklædte børn rundt.

Hvis alle der gerne vil have besøg af glade børn sætter lys ud, så vil alle være klar over, hvor de er velkommende.

Modsat vil vi gerne opfordre til at forældre informerer deres børn om, at de kun skal besøge huse der har lys eller halloween pynt ude.

Med venlig hilsen Vejlauget 

Vejlaugs generalforsamling gennemføres, vejfesten aflyses

Kære Vinkelvej,

Desværre har tilmeldingen til vores traditionelle vejfest ikke været stor i år og vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi ikke afholder vejfest den 18/8-2018.

Vi vil dog stadig gennemføre Vejlaugets generalforsamling kl. 16:30 på vejen imellem nummer 10 og 13. Hvis vejret er grimt rykker vi ind i carporten hos nummer 13. Vi sætter et par borde op så medbring gerne stole, kaffe og kage 🙂. 

Vi skal blandt andet tale om det vejsyn som vi har fået kommunen til at gennemføre...

Fornyet tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig - alle er velkomne også selv om I måske ikke havde fået tilmeldt Jer tidligere.

Med venlig hilsen

Vejlaugets Bestyrelse

Sommerblomster i blomsterkasserne

Der er nu plantet sommerblomster i blomsterkasserne på vejen, ikke så mange (for at holde prisen nede), men med lidt håb .... og MASSER AF VAND, vil de forhåbentlig blive lidt større.

I må derfor gerne alle holde øje med dem, og give vand hvis de trænger - Tak 😎

PS: Juleroser og løg bliver i kasserne.

---

Årets Generalforsamling og Vejfest er 18. August 2018

Indbydelse hertil vil blive uddelt!

----

Loppemarked på Vinkelvej

26 Maj 2018 

Kl. 10 - 14

Vil du/I deltage med en bod på Vinkelvejs loppemarked?

Så udfyld sedlen, som blev smidt i postkassen sidste uge - afleveres i 10a

  🙂

Vi håber at blive rigtig mange, så inviter gerne familie eller venner til at stå sammen med jer !

Nabohjælper-listen er klar

- Nu kommer den mørke tid!

Vil du udvide dit nabohjælper-netværk, kan en liste over alle tilmeldte 'nabohjælpere' på Vinkelvej rekvireres via email eller i udskriv (så får du en i postkassen 🙂) 

Email til: Charlotte_peyk@hotmail.com

Invitation

til vejarbejdsdag II

I inviteres hermed alle til endnu en vejarbejdsdag søndag den 1. oktober fra kl. 10:00 til 12:00. Vi mødes ud for nummer 10.

Vi skal have fyldt grus/cement i de sidste huller, plantet efterårs-/vinterplanter i kasserne og sat vores bænk op.

Vel mødt  🙂 !  

🙂 HUSK 🙂

- at aflevere sedlen med emailadresse og mobilnummer i postkassen i nr. 13 hvis I ønsker nyheder fra hjemmesiden og at være nabo-hjælper på vejen.

Sedlen blev uddelt til alle i weekenden, men skulle den være forsvundet, kan ekstra kopi'er afhentes i nr. 13 (de ligger på bænken foran døren)

-------

Blomsterkasser, bænk og skilte på Vinkelvej

Mandag d. 5. juni var der arbejdsdag på Vinkelvej 😎 

Der blev her opsat 5 blomsterkasser, indeholdende sommerblomster og krydderurter (bla. citrontimian) og efterfølgende vil der bliver opsat en bænk ved blomsterkassen mellem nr. 13 og 15.

Desuden blev der opsat skilte med 'Nabohjælp' og 'Legende Børn', alt sammen som opfølgning på generalforsamlingen sidste år.

Vi håber at blomsterne og krydderurterne kan holde hele sommeren, så en hjælpende vandekande i tørre perioder vil være dejligt!

Sommerhilsner fra

Vejlauget

😎 😎 😎

Fastelavns fest på Vinkelvej

På Vejlaugets vegne inviteres alle børn og barnlige sjæle til fastelavnsfest, her på Vinkelvej lørdag den 25. februar kl. 15 (præcist sted følger).

Der vil være tøndeslagning samt en lille præmie til bedst udklædte barn.

Efter tøndeslagning vil der være varm kakao og fastelavns boller.

Vi håber, at se en masse udklædte mennesker.

Tilmelding sker ved at komme nedenstående slip i postkassen hos nr. 10a, senest den 11. februar.

Mvh Vejlauget

Kære naboer

I inviteres hermed til FÆLLES INDSATS MOD INDBRUD

Tirsdag den 28. februar kl 17.00 til 19.00 i Galaksen 

i Værløse Bymidte. 

Klik på billedet for at se hele invitationen.

 Tilmelding senest den 22. februar på indbrud@furesoe.dk. 

Det er GRATIS at deltage

(Tak til Arne H. for at gøre opmærksom på dette arrangement)

---

VÆR EKSTRA OPMÆRKSOM!

Fredag aften d. 2. dec. har der desværre været indbrud på Vinkelvej igen, så vær ekstra opmærksom på ting og aktiviteter som virker usædvanlige eller mistænkelige - Både for din egen og din nabo's skyld!

*** JUL på VINKELVEJ ***

HUSK, det er Søndag d. 4. dec. kl. 15 juletræet pyntes og tændes på Vinkelvej. Alle medbringer lidt julepynt til træet og der serveres gløgg og æbleskiver, varm kakao og småkager til alle.

Kom og ønsk din nabo 'Glædelig Jul'

(Husk tilmelding i postkasse 10A senest 27. nov)

Som der blev snakket om til bestyrelsesmødet til vejfesten, har vi nu oprettet en FACEBOOK-GRUPPE for vores vej. Et forum hvor vi kan ’mødes’ og skrive opslag og beskeder til hinanden.

Man kan skrive hvis man har en masse æbler tilovers fra sit æbletræ som man gerne vil dele ud af, man kan spørge om der er nogen man kan låne en vinkelsliber eller røremaskine af, man kan skrive hvis man har sin brugte bil eller spisebord til salg, efterspørge gode råd til squash-dyrkning, surbundsbede, lokale mountainbike-ruter eller gode nærliggende golfbaner, høre om der er nogen der vil passe ens kaniner i weekenden, om der er nogen der har kundskaber til at hjælpe med en tysk stil, høre om der er nogen jævnaldrende børn der har lyst til at mødes til en aften-cykeltur på vejen eller invitere til en spontan grill-aften i haven. Kun fantasien sætter grænser.  Formålet er egentlig bare at opnå et sted, hvor vi nemt, ligetil og åbent kan kommunikere med hinanden, hjælpe hinanden og styrke det gode nabofællesskab på vores lille, hyggelige vej.

Praktisk info

·         Gruppen hedder ”Vinkelvej Farum” og kan findes frem ved at skrive navnet oppe i søgefeltet

·         Når man har fundet gruppen, skal man anmode om at blive medlem, hvorefter man bliver godkendt af administratorerne (således kan uvedkommende ikke få adgang til gruppen)

·         Gruppen er lukket og opslag kan kun ses af os medlemmer

·         Man behøver ikke at være venner med alle ens naboer eller gruppens administratorerne på facebook for at blive medlem af gruppen!

Gruppen erstatter IKKE vores officielle hjemmeside og al officiel information vil selvfølgelig forsat blive distribueret via den kanal. Ligesom der forsat vil blive omdelt information i postkasserne, som der plejer.  Man skal derfor ikke være bange for at gå glip af noget officielt, hvis man ikke vil være med i gruppen. Gruppen har udelukkende et socialt og nabofællesskabs-fremmende sigte.

Hvis der er nogen spørgsmål eller tvivl, er I meget velkomne til at kontakte os.

Vi håber at rigtig mange af jer vil være med i gruppen!

Mange venlige nabo-hilsner      

TAK, for en rigtig hyggelig vejfest lørdag d. 27. august med rigtig mange fremmødte 🙂

😎 GOD SOMMER 😎

---

Så har der desværre været indbrud ... igen 😠

Vinkelvej har desværre igen haft ubudne gæster - den 16. juni - denne gang i nummer 10B. Det er sandsynligvis sket ved højlys dag samtidig med at naboer var hjemme. Har I husket at tilmelde jer til nabohjælp.dk ?

Loppemarked på Vinkelvej

Der har været stor tilslutning til projektet om at afholde loppemarked på Vinkelvej den 11 juni kl. 10-13.

Dette er nu den endelige tilmelding (nedenstående slipper eller sms til 25528166).

Vi har fået tilladelse af politiet og kommunen til at lukke vejen i tidsrummet 10-13. Så der opsættes bom i hver ende af vejen. Det var ikke muligt at søge om at lukke halvdelen af vejen.

Vi håber, at i vil støtte op om projektet og parkere uden for Vinkelvej, hvis de skal ud i det tidsrum.

Som tidligere nævnt kan man sætte borde og boder op uden foran sin egen matrikel og 1 meter ud på vejen. Har man en aftale med sin nabo, kan man selvfølgelig anvendes deres plads også/i stedet for.

Har i familie eller venner der gerne vil have en bod også, må de meget gerne deltage, bare de holder sig til jeres egen matrikel.

Der må ikke sælges våben og levende dyr, eller er det kun fantasien, der sætter grænser.

Vi sætter en annonce i Furesøavisen, laver opslag i svømmehallen og i Netto, plakater i hver ende af Vinkelvej, samt reklamere på de sociale medier. I er meget velkommende til at hjælpe med at sprede budskabet.

Loppemarkedet er annonceret på Facebook - hvis du er med i gruppen " Køb, Salg, byttes og bortgives i Furesø og omegn" må du meget gerne "like".

Indbrud - igen 😠!

Desværre har vi endnu engang oplevet indbrud på Vinkelvej. Natten mellem den 20. og 21. april har nr. 10A haft ubudne gæster. Hold øjne og øre åbne - og vi vil igen opfordre alle til at tilmelde sig nabohjælp ordningen på www.nabohjælp.dk

mvh. 

Vejlauget

Husk!

Kontingent til vores Vejlaug på kr. 400 betales én gang årligt - og datoen er den 1/10.

mvh. 

Vejlauget

Kloak problemer!!

Der har i løbet af den sidste uge været en hel del problemer med kloakken i forskellige huse. Det har gurglet, boblet og der har generelt været høj vandstand i afløbene, manifisteret som problemer med udtræk i toiletter osv.


Natten til onsdag (den 23/9) kulminerede det med at mindst 7 kældre på vejen tog vand ind i større eller mindre grad, og der på vejen rundt om kloarkriste kunne ses toiletpapir og en tvivlsom odeur kunne tillige nydes.


Furesø og Egedal forsyning er i dag blevet kontaktet, og de vil undersøge sagen og forsøge at rette op på problemet. 


Oplever i fortsat problemer eller abnormale tendenser, så kontakt venligst Sanne Otte i nr. 10a (26430833) eller Furesø-Egedal forsyning (47179766).


Forsyningen kunne informere om, at vores kloark løber fra den lave numre ved Nordtoftevej og i retning mod de høje numre ved Ryttergårdsvej. Samtidig er der ud for 4A og 4B en passage til Gammelgårdsvej.


ADVARSEL IGEN!!

Den 7/7 har der desværre været indbrud endnu engang. Så være på vagt!

ADVARSEL!!

Der har desværre, natten mellem fredag d. 6. marts og lørdag d. 7. marts været indbrud flere steder på, og omkring, Vinkelvej.

Hold ekstra øje!

Har du set noget mistænkeligt ovennævnte aften/nat må du gerne henvende dig til en fra bestyrelsen.

HUSK;

Det er stadig en god idé at melde sig til nabohjælp

Referat fra Generalforsamling under menu punkt "Vejlaug - Vinkelvej 
Betaling af kontingent
Vejlauget opfordrer alle til at oprette vejlaugskontingent som en fast kontooverførsel for at undgå forglemmelser (og ekstra besøg af vejlauget 😎)

Betaling af kr. 400,00 pr. 1/10 skal ske til:
Reg. nr.: 0543 Kontonr.: 0000155423  

---


Maj nr.15 17.08.2022 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i dag.
6 vinduer er forsøgt åbnet med en massiv, rusten jernstang.
C

Nr. 25 05.11.2021 06:29

VÅD ASFALT - KØR IKKE PÅ VINKELVEJ FØR LØRDAG DEN 6. NOVEMBER
Colas må ikke spærre vejen af, så det er vores eget ansvar, hvis vi gerne vil have en flot vej!

Nr. 25 05.11.2021 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hvis der kører en bil hen over "umiddelbart efter", så kommer der fordybninger i asfalten

Nr. 25 05.11.2021 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så siger de dagen efter Lars! LAD VÆRE MED AT KØRE PÅ VINKELVEJ TIL I MORGEN!

Lars 05.11.2021 07:12

Hej Tue,
Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmødet netop spurgt om, hvornår man må køre på vejen efter asfaltering - og svaret var "umiddelbart efter"

Nr. 25 05.11.2021 06:26

Colas starter med de lave lige numre. Når de er nået enden af vejen, vender de og slutter ved nr 1. De bliver færdig i eftermiddag fredag den 5. nov. 2021

Peter 03.02.2021 13:11

Jeg vil opfordre til at vi forholder os til budget for vejrenovering incl. og Excel. Hastighedsdæmpning. Jeg mener principielt at laugets penge ikke skal bruges

Tue 02.01.2019 14:22

Skal vi lægge det sidste asfalt på i dag? Det er super godt vejr.

Charlotte 16.06.2017 07:00

Små lavendelplanter (3-4 cm) kan gratis opsamles/afhentes i de grå sten foran nr. 13. Kan plantes i potter og bliver med tiden store og flotte!

Mikkel (Vinkelvej 9a) 02.02.2015 14:39

Jeg har et halvt tårn ovntørret asketræ i overskud grundet pladsmangel.
Jeg gav 2000 og sælger halvdelen for 900.
Ring 42402411.

mikkel 03.02.2015 17:57

DET ER SOLGT!

Finn 09.02.2014 21:05

Hej - til info fra nr.25
Har set flere ræve her på det sidste, specielt på midten af vinkelvej om aftenen, har gentagne gange set 2 sammen også på Vinkelvej.

Finn 28.09.2011 11:07

Pas på tyven. Nr. 25 har haft ubudne gæster natten mellem tirsdag 27.9 og onsdag 28.9.

Webmaster 12.07.2011 19:50

HUSK at fortælle nabo'en om denne hjemmeside, måske er han/hun slet ikke klar over at den eksisterer!

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...