Vejlauget 2019

Generalforsamling 31/8-2019

Generalforsamling – agenda

  1. Velkomst samt valg af dirigent
  2. Beretning v/ Lars nr. 13, inkl. status på vej reparation
  3. Økonomi v/ Des nr. 11
  4. Valg til bestyrelse
  5. Indkomne forslag
  6. Evt.

Ad 1)

Der blev budt velkommen af formanden (Lars, 13) der foreslog Sanne, 10A, som dirigent hvilket blev godkendt. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt i rettidigt og i henhold til vedtægterne. 

Ad 2)

Vinkelvej vejlaug – beretning 2019.

I 2018/2019 har gennemført 4-5 møder, arrangeret en juletræs-komsammen, en fastelavnsfest, et loppemarked på vejen, faciliteret 2 arbejdsdage med asfalt reparation samt forestået planlægningen af generalforsamling og vejfest.

Med baggrund i kommunens besigtigelse af vejen den 3/8-2018, jf. referat fra sidste års generalforsamling, fik adresserne Vinkelvej 13, 14, 18, 20, 22, 25, 29, 31 og 33 den 11/12-2018 et påbud på at reparere huller ud for deres matrikler. Fristen for udbedring var fastsat til den 7/1-2019, en frist vi fik forlænget til den 20/1-2019.

Alle huller blev repareret med kold asfalt af Vinkelvej frivillige anført af Magnus, 1A, over 2 arbejdsdage. Det kan konstateres at kvaliteten af reparationen er bedre end grus eller beton, men stadig ikke er tilfredsstillende på langt sigt. Vi vil forsøge at etablere en aftale med en reparatør hvor reparationen skal ske med varm asfalt.

Udgifterne til reparation af vejen blev som aftalt på generalforsamling 2018 afholdt af vejlauget.

Vinteren var igen så godt som snefri og dette har naturligvis haft en positiv indflydelse på vores pengebeholdning da der kun har været minimale udgifter til snerydning. Vejlaugets regnskab gennemgås særskilt.

Vejlaugets hoppeborg er stadig populær og kan stadig kan lejes af vejens beboere med underskrift af aftale ved henvendelse til Sanne, 10A.

Den 25/5-2019 gennemførte vi igen et loppemarked på Vinkelvej. Igen et hyggeligt arrangement dog med meget få besøgende. Med baggrund i dette har vi besluttet ikke at afholde et loppemarked i 2020.

Vi vil endnu engang gøre opmærksom på Nabohjælp. Det lader ikke til at mange benytter muligheden, selv om mange faktisk er tilmeldt.

Vejlauget har forsøgt at etablere et hjertestarter kursus på vejen. Det viste sig, at der var 3-4 måneders ventetid. Vi vil gerne gennemføre dette arrangement i det kommende år.

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 

Ad 3)

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.  

Ad 4)

Der blev atter opfordret til at man kunne melde sig til arbejdet i bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen ønskede at genopstille - og alle blev genvalgt. Derudover ønskede Julie, 12B, at stille op på valg - og blev valgt. Bestyrelsen består således nu af: Sanne (10A), Thomas (18), Magnus (1a), Des (11), Julie (12B) samt Lars (13).

Bestyrelsen vil blive konstitueret på først komne vejlaugs møde.

Ad 5)

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6)

Der blev opfordret til at holde mest muligt ind til siden med biler parkeret på vejen således at gennemkørsel gøres mulig uden at sidespejlene skal slåes ind. Dette gælder også gæster, så folk bedes bringe budskabet videre.

Der blev desuden opfordret til at alle klipper hæk imod vejen således at udsigtsforholdene når man kører ud af sin indkørsel bliver forbedret.

Endelig blev der opfordret til, at komme mere jord i blomsterkasserne således at vi faktisk kan se, og nyde, den vegetation der måtte titte frem. I sammen moment blev det tilkendegivet, at vi alle gerne må vande hvis vores fælles blomster trænger.

Herefter formanden takkede for god ro og orden.

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...