Vinkelvej-Hjemmeside

Vinkelvej-Hjemmeside

Opsummering af besvarelser:
  
Personer i alt, der påbegyndte spørgeundersøgelsen:  18

Personer i alt, der gennemførte spørgeundersøgelsen:  18  (100%)

1. Er det en god idé med en hjemmeside for Vinkelvej?

Ja, god idé  100,0% 18

Nej, ikke nødvendigt   0,0% 0

Måske, hvis nogen bruger den   0,0% 0

2. Er en sådan hjemmeside, samt mulighed for tilhørende mailadresse, i sig selv nok til at formidle alt vejrelevant information?

Ja, det fungerer fint  50,0% 9

Nej, vil gerne have informationer på papir  5,6% 1

Både hjemmeside og papir ville være perfekt  44,4% 8

3. Hvor tit er du/I inde på den nuværende hjemmeside? 

Dagligt   0,0% 0

En gang om ugen  11,1% 2

En gang om måneden  44,4% 8

Sjældnere  44,4% 8

4. Synes du/I den nuværende hjemmeside fungerer som den er nu?

Ja  83,3% 15

Nej  5,6% 1

Kunne gøres bedre  11,1% 2

5. Ville det være en god idé at erstatte den nuværende hjemmeside med en (gratis) Facebook-side?

Ja  16,7% 3

Nej  83,3% 15

6. Hvis vi beholder den nuværende hjemmeside, vil du/I så være med til at betale for driften (domæne+data) af siden (ca. 35 kr. pr. husstand pr. år, såfremt alle betaler)?

Ja  88,9% 16

Nej  11,1% 2

Nyeste kommentarer

17.08 | 19:20

Jeg har været udsat for forsøg på indbrud i mit hus i nat / i løbet af dagen i d...

05.11 | 07:31

Det er ikke så svær at forstå Lars. Asfalten er omkring 200 grader, og hv...

05.11 | 07:22

Hvis man spørger "asfaltarbejderne/Colas" på Vinkelvej, så sig...

05.11 | 07:12

Hej Tue, Den ansvarlige fra Colas blev på præsentationsmø...